Problem podzielników i niewłaściwego naliczania kosztów za centralne ogrzewanie jest powszechnie znany wielu lokatorom spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a w szczególności tym, na których zarządcy budynków wymusili zakup owego feralnego oprzyrządowania.

Z badan wynika, że problemy z naliczaniem opłat ma co najmniej 18% mieszkańców domów wielorodzinnych, acz lokatorzy niekoniecznie są tego świadomi. Często bowiem bywa tak, iż dopiero gdy opłaty stają się podejrzanie wysokie czy niezgodne ze świadomością rzeczywistego zużycia ciepła, mieszkańcy zaczynają zwracać uwagę na istniejący problem. Niestety wśród nich jest wielu takich, którzy nie mają świadomości przepłacania za ciepło, gdyż ich opłaty sprytnie zawyżane są w sposób subtelny – akceptowalny dla budżetu domowego. Inna rzecz – od lat przyzwyczajamy się do stałych podwyżek za energię i prąd, co często skłania do ich bezwiednego akceptowania.

Problemy z niewłaściwym naliczaniem opłat za c.o.

Problemy skojarzone z niewłaściwym naliczaniem opłat za centralne ogrzewanie mają dwojakiego rodzaju charakter. W pierwszej kolejności należy wymienić te, które nie wynikają z jakiejkolwiek złej woli i są właściwie losowe, a należą do nich:

 • umiejscowienie lokalu w budynku – na zawyżane opłaty za energię cieplną narażeni są szczególnie lokatorzy zajmujący mieszkania narożne, szczytowe, ostatniej kondygnacji i na parterze (ze względu na chłód docierający z piwnicy),
 • próby oszczędzania energii przez poszczególnych mieszkańców – w konsekwencji np. przykręcania ogrzewania w mieszkaniach usytuowanych centralnie, w których jest cieplej, te narożne muszą zwiększać zużycie energii by utrzymać  odpowiednią temperaturę, oraz
 • oczywiście stan budynku – co zwłaszcza dotyczy niewłaściwej izolacji termicznej w domach wielorodzinnych.

W drugiej kolejności należy wymienić czynniki, które prowadzą do zawyżania opłat za ciepło i są związane z niewłaściwym stosowaniem prawa energetycznego, stosowaniem podzielników i paradoksalnie ich brakiem tam gdzie były montowane, a czasem z premedytacją czy błędami ludzkimi: złymi kalkulacjami kosztów, niedostosowanego do zmian ustawowych regulaminu rozliczania kosztów, błędami w wyliczeniach, a niekiedy nawet absurdalnych wyliczeń, np. przeliczaniu kosztów ogrzewania na ilość lokatorów w mieszkaniu.

Wśród najważniejszych zmiennych prowadzących do zawyżania opłat za centralne ogrzewanie, a wynikających m.in. z premedytacji – gdyż wielu zarządców budynków mając świadomość problemu nie rozwiązuje go, należą:

 • podzielniki – które mają służyć naliczaniu kosztów zużytej energii, gdy na ich bazie można je co najwyżej szacować
 • brak podzielników tam, gdzie były montowane – czym niekiedy lokator naraża się na naliczenie zawyżonego ryczałtu (występuje przy błędnym przejściu na nowy system)
 • niewłaściwa polityka zarządcy prowadząca do nierzetelnego i zawyżonego konstruowania prognoz zużycia energii cieplnej,
 • niewłaściwa proporcja kosztów stałych w relacji do zmiennych – co w konsekwencji często prowadzi do wielu lokatorów nie tylko płaci za siebie, ale też za innych mieszkańców,
 • a także niestety próby wpływania przez poszczególnych mieszkańców na działanie podzielników – ich hackowanie, chłodzenie, okresowy demontaż podzielników lub kaloryferów i zastąpienie ich innymi oraz inne metody mające zapewnić obniżenie kosztów zużycia energii.

Odszkodowanie grzewcze – pomoc prawnika to sposób na zawyżone opłaty za c.o. i otrzymanie odszkodowania

Przy istniejących powyżej problemach,  dużej – niemal nieograniczonej autonomii – spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot we wdrażaniu regulaminów oraz skomplikowanym systemie rozliczania opłat za C.O., wielu mieszkańców może zrezygnować z walki ze spółdzielnią i dochodzenia swoich praw, szczególnie w osamotnieniu. Nie każdy lokator wie jednak, że może liczyć na pomoc prawną.

Jak wynika z doświadczenia kancelarii, sprawy o odszkodowania grzewcze zazwyczaj kończą się powodzeniem, a mieszkańcy otrzymują stosowny zwrot kosztów. Każdy mieszkaniec domu wielorodzinnego powinien wiedzieć, że nie musi przepłacać, nie musi godzić się na niesprawiedliwe traktowanie i nie musi walczyć z zarządcą budynku samotnie, chroni go bowiem prawo.

Po to, by wytoczyć sprawę cywilną spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie należy zgłosić się do kancelarii i przedstawić problem. Resztę zrobimy my. Nie trzeba się tego obawiać, gdyż:

 • koszty pomocy prawnej,
 • po wygranej sprawie obciążają spółdzielnię lub wspólnotę, a nie powoda, w którego imieniu wniesiemy sprawę do sądu,
 • w niektórych przypadkach koszty pomocy prawnej dostosowywane są do indywidualnych możliwości powoda
 • koszta te można pomniejszyć wytaczając sprawę w postępowaniu grupowym – jeśli w budynku mieszkalnym (niekiedy także w budynkach sąsiednich) również sąsiedzi mają problem z zawyżonymi opłatami. Tworzy to idealną sytuację, gdyż nie tylko koszty prowadzenie sprawy zostaną podzielone na kilka osób, lecz również sąd zyska dzięki temu większą ilość dowodów i pewność, na podstawie których wyda rozstrzygnięcie o odszkodowaniu,
 • z doświadczenia wynika, że odszkodowanie otrzymywane przez reprezentowane przez nas osoby jest zadowalające, walczymy jednak nie tylko o pieniądze, ale też o sprawiedliwość i spokój na przyszłość, dzięki czemu nasi klienci czują się bezpieczni w swoich domach

Radca prawny specjalizujący się w prawie spółdzielni mieszkaniowych

Radca prawny Szczepan Barszczewski specjalizujący się w prawie spółdzielczym i energetycznym, z ogromnym dorobkiem procesowym. Z powodzeniem od lat reprezentuje mieszkańców przed sądami zarówno w sprawach o odszkodowania grzewcze, jak i wszelkiego typu innych kwestiach związanych z niezgodnością regulaminów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z prawem powszechnym.

Mecenas Szczepan Barszczewski od 12 lat wspiera organizacje i środowiska, działające na rzecz przejrzystości funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Jest silnie zaangażowany w tę problematykę i traktuje ją niemal osobiście. Powszechność problemu zawyżania kosztów za C.O. oraz ilość spływających wniosków o odszkodowania sprawiły, że jest w niej zorientowany jak nikt inny w kraju.  Zapraszamy do kontaktu.