Odszkodowanie grzewcze to sposób na odzyskanie zapłaconej nadwyżki w opłatach za centralne ogrzewanie, które zostało naliczone w niewłaściwy sposób, zazwyczaj znacząco przekraczając prób przyzwoitości. Nierzadko rachunki za CO opiewają na sumy nawet pięciokrotnie przewyższające opłaty sąsiadów posiadających podobny metraż i nie ma dla tego faktu żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Lokatorzy w podobny sposób pokrzywdzeni przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową muszą wiedzieć, że administratorzy budynków nie mogą wdrażać i stosować takich procederów bezkarnie oraz iż mogą liczyć na zadośćuczynienie z tego tytuły. Zwroty w postaci odszkodowań grzewczych są przy tym pełne – obejmują nadpłaty w 100% i można je uzyskać do 10 lat wstecz, nie tylko licząc czas, lecz również poniesione w tym okresie straty, które się kumulują.

Kiedy najczęściej składa się pozew do sądu o odszkodowanie grzewcze?

Z naszego doświadczenia wynika, że po pomoc prawną udają się ci mieszkańcy, którzy:

  • otrzymali kolejne rozliczenie grzewcze i to co na nim ujrzeli sprawiło, że postanowili walczyć o swoje prawa, nie chodzi bowiem jedynie o nieuzasadnione straty finansowe, lecz również szukanie sprawiedliwości i przywrócenie sobie poczucia bezpieczeństwa, które kilkakrotnie zawyżone opłaty skutecznie niszczą,
  • gdy rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie budzą uzasadnione wątpliwości, a najczęściej ma to związek z naliczeniami podzielników,
  • gdy sąsiedzi maja podobne problemy – wówczas nierzadko składa się pozwy grupowe,
  • oraz gdy wszelkie pisma, odwołania, rozmowy etc. kierowane do administratorów budynku nie przynoszą rezultatu.

Z badań wynika, że aż w 20% mieszkań w każdym budynku w Polsce zawyża się opłaty za centralne ogrzewanie. Odszkodowanie grzewcze uzyskiwane na drodze sądowej jest przy ty jedynym sposobem na uzyskanie zadośćuczynienia.

Jakie są szanse na otrzymanie odszkodowania grzewczego?

Z doświadczenia naszej kancelarii w Białymstoku wynika, że niemal wszystkie sprawy w sądzie są wygrywane. Oczywiście w pewnym stopniu wiąże się to ze wstępnymi konsultacjami, w czasie których szacujemy szanse wygranej i radzimy naszym klientom wnosić pozew wówczas, gdy są one duże oraz wtedy, gdy uzyskana rekompensata przekracza poniesione koszty dochodzenia swoich praw.

Choć sprawy o odszkodowanie grzewcze są czasochłonne i nierzadko skomplikowane, sądy coraz częściej przychylają się do wniosków powodów, bo wyraźnie widzą, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe najzwyklej robią co chcą, a także niewłaściwie stosują się do prawa energetycznego. Zgodnie z prawem natomiast nikt nie ma obowiązku płacić za coś, czego nie zużył – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe łamią w tym zakresie prawo mówiące o tym, iż legalnie można pobierać opłaty wyłącznie za energię wykorzystaną.

Zachęcamy wszystkich Państwa do konsultacji i rozpoznania sprawy w każdym przypadku, gdy rachunki zdają się być zbyt wysokie, a szczególnie wtedy, gdy sąsiedzi przy podobnym metrażu nie przepłacają, co może stanowić wstępny dowód istniejących nieprawidłowości. Istnieje duża szansa, że nie poniesiecie Państwo żadnych kosztów procesowych, gdyż po wygranej sprawie, co oszacujemy w trakcie wstępnych konsultacji, sąd obciąży wszystkimi kosztami wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Wystąpienie o odszkodowanie grzewcze jest nie tylko jedynym sposobem na otrzymanie zadośćuczynienia, lecz również zabezpieczy Państwa na przyszłość wymuszając na administratorze budynku zmianę nagannych praktyk rozliczania energii cieplnej.