Odszkodowania grzewcze to nowy termin używany w kontekście zwrotu nienależnie zapłaconych kwot za zawyżone naliczanie opłat przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe za centralne ogrzewanie w domach (blokach) wielorodzinnych. Odszkodowanie grzewcze można otrzymać wyłącznie na drodze sądowej po złożeniu pozwu w sądzie cywilnym. Wobec powyższego warto być zorientowanym kiedy są ku temu sprzyjające warunki oraz jakie należy podjąć kroki, by dochodzić sprawiedliwości i przerwać błędne koło nieuczciwych lub nierzetelnych praktyk stosowanych przez administratorów budynków wobec lokatorów.

Okoliczności skłaniające do wystąpienia o odszkodowanie grzewcze?

Do najczęstszych przyczyn, w konsekwencji których składa się pozwy do sądu o odszkodowanie grzewcze, należą:

 • niewłaściwe naliczanie opłat za energię cieplną w oparciu o nagrzejnikowe podzielniki kosztów,
 • nieprawidłowości wynikające z dysproporcji w naliczaniu opłat między kosztami stałymi a zmiennymi,
 • niezgodność regulaminu rozliczeń z prawem energetycznym,
 • naliczanie zawyżonego ryczałtu w przypadku braku podzielników – odmowy ich zakupu i montażu,
 • zawyżone opłaty wynikające z niewłaściwie naliczanych rocznych prognoz,
 • zawyżone opłaty będące konsekwencją stosowania niewłaściwych algorytmów – np. wyliczania kosztów C.O. na bazie ilości zameldowanych w lokalu mieszkańców czy też wyliczania ich na podstawie średniego zużycia energii dla budynku.

Okoliczności zwiększające szansę otrzymania odszkodowania grzewczego

Wśród czynników, które pomagają zarówno w zebraniu dowodów na szkodliwe praktyki administratorów budynków, jak i zapewniają wzrost znaczenia argumentacji w sądzie, należą:

 • wspólne dla wielu mieszkańców budynku problemy z naliczaniem zawyżonych opłat – wówczas można wystąpić z pozwem grupowym, co dostarcza sądowi większej ilości dowodów, a także zmniejsza koszty jednostkowe prowadzonej sprawy, aczkolwiek należy pamiętać, że po wygranej sprawie wnoszący pozew otrzymują zwrot kosztów najczęściej w całości,
 • znacząco zawyżane koszty za energię odbiegające zarówno od standardów w tym zakresie, jak i racjonalnych wyliczeń w relacji do wielkości lokalu i kosztów ogrzewania innych mieszkań,
 • umiejscowienie lokalu w bryle budynku mieszkalnego, co często również prowadzi do niesprawiedliwego naliczania opłat.

Powyższe i inne przyczyny zazwyczaj są skutecznie dowodzone przed sądem i właściwie niemal wszystkie sprawy o odszkodowania grzewcze kończą się pomyślnie.

Co należy zrobić by otrzymać odszkodowanie grzewcze?

Natomiast złożenie pozwu do sądu nie jest trudne. Wśród ważnych informacji, które należy w tym miejscu wymienić, zwracają uwagę przede wszystkim następujące informacje i poszczególne kroki:

 • posiadanie uzasadnionego przekonania o tym, iż opłaty za energię są zawyżane,
 • udanie się do naszej kancelarii prawnej, w której pan Szczepan Barszczewski specjalizujący się w prawie spółdzielczym udzieli Państwu informacji na temat dalszego postępowania,
 • po jednorazowej konsultacji z prawnikiem można zdecydować czy zlecić prowadzenie sprawy odszkodowawczej, czy też nie – rozmowa z radcą prawnym i rozpoznanie przez niego wszystkich dostarczonych informacji i dowodów pozwoli na oszacowanie szans powodzenia sprawy,

Osoba poszkodowana przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową jest bezpieczna i nie musi się obawiać niewiadomych opłat lub nieprzewidywalnych kosztów sądowych. Wszystko to można oszacować konsultacji, na której odpowiemy m.in. na trzy podstawowe pytania:

 1. Czy naliczane opłaty są niesprawiedliwe i zawyżone?
 2. Czy ilość dostarczonych dowodów jest wystarczająca, by postępowanie sądowe zakończyło się sukcesem?
 3. Jakiej wielkości odszkodowanie grzewcze może zostać przyznane przez sąd?

Zapraszamy na konsultacje do radcy prawnego Szczepana Barszczewskiego, który już od 12 lat reprezentuje lokatorów przed sądami, chroniąc ich przed nieuczciwymi praktykami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.