W ostatnim czasie do sądów cywilnych trafia coraz więcej spraw o odszkodowania grzewcze, tj. zadośćuczynienia za niewłaściwie naliczane opłaty za centralne ogrzewanie. Nie każdy jednak wie, że zwrot niesprawiedliwie naliczonych kosztów to nie jedyna rekompensata o jaką można się starać w sądzie.

Pozaekonomiczne skutki zawyżania opłat za centralne ogrzewanie

Nieodgrzewanie i przegrzewanie mieszkań to wtórne problemy związane z niesprawiedliwym naliczaniem opłat za centralne ogrzewanie przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w domach wielorodzinnych. Za nimi idą konsekwencje dla lokatorów w postaci:

  • pleśni i grzybów, najczęściej na ościeżach i nadprożach okiennych, pod parapetami, przy meblach i w podobnych miejscach, będących skutkiem zawilgocenia powstającego przez długotrwałe przykręcanie ogrzewania z obawy przed zawyżonymi rachunkami,
  • deficytu świeżego powietrza, co jest skojarzone z unikaniem wietrzenia by nie stracić zgromadzonego ciepła, a prowadzić może nawet do różnych sutków, w tym zdrowotnych w postaci: zaburzeń snu, koncentracji, obniżenia samopoczucia, bóli głowy i innych,
  • wielu bakterii, które pojawiają się w niewłaściwie wietrzonych mieszkaniach, do czego szczególnie przyczynia się przegrzewanie mieszkanie zimą i/lub jego niewietrzenie, by utrzymać wewnątrz ciepło.

Stany te mają niebagatelne znaczenie, gdyż jeśli pojawiły się pośrednio w konsekwencji zawyżanych rachunków, a bezpośrednio na skutek adekwatnej odpowiedzi na nie w postaci np. niewietrzenia, by nie tracić zgromadzonego ciepła w mieszkaniu, które staje się cenne przez fakt zakręcania kaloryferów, to należy rozpatrzyć w pozwie o odszkodowanie grzewcze również poniesione szkody dla zdrowia.

Pozew o odszkodowanie grzewcze i zdrowotne

Sprawy tego typu należy rozpatrywać indywidualnie, jednak istnieją wypadki, w których lekarze potwierdzają, że temperatura w mieszkaniu i jego nawilżenie mają znaczenia dla rozwoju chorób, wpływają na zmiany odporności organizmu, a także prowadzić mogą do zaostrzenia się objawów chorób przewlekłych. Do stanów tych należą przede wszystkim:

  • alergie – rozwijające się na bazie powstałych w mieszkaniu grzybów i pleśni,
  • infekcje, szczególnie górnych dróg oddechowych, co jest skutkiem zmian w nawilżeniu śluzówki dróg oddechowych, ale też ujawnienie się chorób skóry,
  • nowotwory – szczególnie po chemioterapii środowisko pełne bakterii i pleśni może mieć bardzo poważne konsekwencje, gdyż osłabiony leczeniem organizm reaguje niemal na każdą z nich i może dojść do infekcji czasem zagrażającej życiu

Jak wiadomo, dowiedzenie związku zmian w ogrzewaniu mieszkania, szczególnie gdy nie ma w nim regulacji temperatury, która nie jest obowiązkowa, z powstaniem choroby lub rozwinięciem się już istniejącej musi być dobrze udokumentowane, by zawrzeć tego typu roszczenie w pozwie o odszkodowanie grzewcze. Zawsze jest to jednak również argument dodatkowy wskazujący na fakt, iż praktyki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych związane z niesprawiedliwym naliczaniem opłat za energię cieplną prowadzą do większej ilości szkód, niźli „tylko” naruszających poczucie bezpieczeństwa i jakości życia przez umniejszenie budżetu domowego.